Szolgáltatások

- Parkfenntartás
- Parképítés
- Kertépítés
- Játszótérépítés
- Öntözőrendszerek tervezése és kiépítése
- Fasorok fenntartása
- Fakivágási, gallyazási munkák végzése
- Növényvédelmi munkák
- Zöldfelületek folyamatos fenntartási, gondozási munkái
- Belső dekorációs növényültetések
- Füvesítés, gyepszőnyegezés, gyepfelújítása
- Sövénygondozási munkák
- Játszószerek beszerzése, telepítése
- Köztéri utcabútorok telepítése
- Kerti tavak létesítése
- Sziklakertek tervezése és építése
- Dísznövény beszerzés
- Növénytelepítési munkák
- Kerti építmények kiépítése
- Kerti utak, térburkolatok, támfalak építése
- Kézi és gépi földmunkák végzése
- Tervezési munkák (környezetrendezési terv, növénykiültetési terv, vázlatterv, kiviteli terv, tanulmányterv, játszótér építési terv, automata öntözőrendszer kiépítési terv)
- Geodéziai állapotfelmérés
- Pályázati anyagok, tervdokumentációk összeállítása
- Szakvélemények készítése